COVID-19 v paměti české společnosti

COVID-19
v paměti české
společnosti

Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, který podrobně dokumentuje průběh a společenské dopady pandemie v České republice.

O projektu

Pandemie koronaviru na začátku roku 2020 významně zasáhla celý svět a dosud se s ní stále potýkáme prakticky ve všech sférách našeho života. Jak prožívala a stále prožívá hrozbu nákazy, vládní opatření i všudypřítomná omezení česká společnost?

To se dozvíte na našem tematickém webu, který na základě interdisciplinárního výzkumu a prostřednictvím dokumentace různorodých pramenů pokrývá rozličné aspekty každodenního života v období od března 2020 do současnosti.

Aktuality

Pamětnické
reflexe

Covid - lidé Covid - lidé