Šířit COVID-19 již v ČR není trestný čin

  • 1. dubna 2023
Šířit COVID-19 již v ČR není trestný čin

V ČR došlo k úplnému zrušení izolace pro nakažené a COVID-19 byl vyjmut ze seznamu nakažlivých chorob, jejichž šíření je trestným činem.

Zdroje:

  • Kategorie a téma: Události, Domácí, 2023
  • Tento den:
    Nakažení90   Vyléčení844   Úmrtí7
  • Celkem:
    Nakažení4634203   Vyléčení4585460   Úmrtí42682