„Výzkumná zpráva CVVM: Doba covidová“

  • 16. února 2023
Výzkumná zpráva CVVM: Doba covidová

Kolegové a kolegyně ze SOÚ AV ČR uveřejnili text, který představuje průřezový souhrn výsledků realizovaných šetření z let 2020 a 2021. Výzkumná zprýva je rozdělena do tematických okruhů zahrnujících názory a obavy související s COVID-19 obecně, včetně zájmu a sledování informací, vývoje očekávání ohledně dalšího průběhu pandemie v ČR, v Evropě a ve světě, vývoje postojů k tomu, jak stát reagoval na pandemii a její dopady, postoje k očkování a protiepidemickému systému (PES), postoje k nošení roušek a jiným opatřením a jejich dodržování, včetně vlastního chování a aktivit dotázaných, ekonomických a sociálních dopadů epidemie a protiepidemických opatření a vlivu pandemie a s ní spojených omezení na volby, volební rozhodování a volební účast.

Jak upozorňují autoři zprávy v průběhu předchozích let se pandemie Covid-19 významně promítla také do výzkumů veřejného mínění, a to nejen obsahově, jak by se dalo předpokládat, ale i z hlediska možnosti a způsobů jejich fyzické realizace v podmínkách zhoršené epidemiologické situace a zavedených protiepidemických opatření. Výzkumnou zprávu si můžete přečíst zde.

 

Další aktuality