„Vývoj přijímání protektivních opatření během pandemie COVID-19“

  • 27. listopadu 2023
Vývoj přijímání protektivních opatření během pandemie COVID-19

Výzkumná zpráva kolegů Matouše Pilnáčka a Martina Spurného prezentuje výsledky studie, která se zaměřila na vývoj protektivního chování v době pandemie koronaviru COVID-19 z longitudinální perspektivy. Pro tento účel byla použta veřejně dostupná panelová data Život během pandemie. Analyzovaná data pokrývají období od března 2020 do listopadu 2021 a celkem se skládají z 33 vln opakovaných dotazování stejných respondentů. Představují tak zcela unikátní zdroj dat pro analýzu chování obyvatel během pandemie. Výsledky jasně ukazují, že v průběhu pandemie došlo ve společnosti k postupné polarizaci přijímání opatření. Zpráva je k dispozici zde.

Další aktuality