Pandemie COVID-19

Pandemie covidu-19 je epidemie virové nemoci způsobené koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky, součást celosvětové pandemie, která vznikla v prosinci 2019 na území Číny ve městě Wu-chan. Nemoc se následně začala rychle šířit i mimo pevninskou Čínu. Na českém území byly první tři případy onemocnění potvrzeny v neděli 1. 3. 2020. K 9. 12. 2021 bylo v České republice testováno celkem 14 484 317 osob, nakaženo bylo 2 312 736 osob, aktivně nemocných 296 702, hospitalizovaných 6 321, zotavilo se 1 981 792 a zemřelo 34 242. Ke stejnému dni bylo plně naočkováno 6 061 188 a částečně naočkováno 666 934 osob.

Jako prvotní hlavní zdroj infekce byla uváděna severní Itálie, kam mnozí Češi jezdili lyžovat. Rychlý nástup epidemie byl poznamenán kritickým nedostatkem ochranných pomůcek. Vznikla tak řada iniciativ a lidé si začali šít ochranné pomůcky sami. První opatření proti epidemii stát přijal 3. 3. 2020 a 10. 3. bylo na tiskové konferenci po jednání vlády oznámeno, že od následujícího dne (11. 3.) budou uzavřeny školy. Dne 12. 3. byl vyhlášen nouzový stav s řadou omezení pro občany a vybrané podniky, od 14. 3. pak byla uzavřena restaurační zařízení a ostatní provozovny mimo těch nejdůležitějších. Od 16. 3. byly až na výjimky uzavřeny státní hranice. Dne 16. 3. 2020 se uzdravili první tři pacienti a k 5. 4. mělo opakovaně negativní test už 96 původně nakažených. Dne 22. 3. 2020 ve večerních hodinách české úřady oznámily první úmrtí pacienta s nemocí Covid-19, která koronavirus způsobuje. Dne 29. 3. bylo oznámeno první úmrtí z řad zdravotnického personálu.

První vlna pandemie vyvrcholila v Česku kolem 12. 4. 2020, kdy bylo evidováno celkem 4 800 osob nakažených nemocí Covid-19, z toho bylo 436 hospitalizováno, včetně zhruba stovky pacientů, kteří byli ve vážném stavu. Poté začal počet uzdravených převažovat nad počtem nově nakažených a klesal také počet hospitalizovaných. Počet lidí v Česku s pozitivním testem na covid-19 se v průběhu května a června 2020 ustálil na 2 000–2 500 osobách.

Počet nakažených a nemocných začal opětovně narůstat během léta 2020, značným ohniskem nákazy (na počet obyvatel) bylo hlavní město Praha hojně navštěvované zahraničními turisty. V posledních týdnech července a prvním týdnu srpna se výskyt nákazy rozšířil do takřka celé republiky. Nejrychleji přibývalo nakažených nadále v Praze a také ve Frýdku-Místku, v Brně a Karviné. Na rozdíl od jarní kulminace však nedošlo k obdobnému přibývání hospitalizovaných, podíl na tom mělo šíření onemocnění spíše mezi mladší populací. V reakci na opětovné šíření infekce došlo k označování zasažených regionů tzv. semaforem. Ke konci srpna bylo napočítáno 106 ohnisek infekce.

V prvním týdnu měsíce září 2020 se Česká republika zařadila mezi nejhůře zasažené země Evropy co do počtu nově nakažených na milion obyvatel. Dne 8. 9. 2020 počet nově zjištěných případů poprvé přesáhl 1 000 osob. Denní nárůst větší než 2 000 osob byl zaznamenán poprvé 16. 9. Sněmovní opozice obviňovala vládu z nedostatečné přípravy na druhou vlnu nákazy. Denní nárůst počtu nakažených osob větší než 3 000 byl zaznamenán poprvé o den později (17. 9. 2020). Denní nárůst větší než 5 000 osob byl zaznamenán poprvé 7. 10. 2020 a více než 10 000 osob přibylo poprvé 16. 10. 2020 (celkem 11 105 osob). Dne 23. 10. byl denní nárůst poprvé nad počtem 15 000.

Od 14. 10. 2020 došlo k uzavření všech škol s výjimkou mateřských, všech restaurací, zákazu pití alkoholu na veřejnosti či omezení shromáždění venku i uvnitř pro více než 6 osob. Nejpřísnější opatření měla trvat do 3. 11. Od 28. 10. platil zákaz nočního vycházení mezi devátou hodinou večerní a pátou hodinou ranní. K 1. 11. 2020 bylo v Česku podle dostupných statistik nejvíce úmrtí za uplynulý týden na celém světě v přepočtu na počet obyvatel. Na konci prosince se začalo s očkováním proti Covid-19. Dne 30. 12. překročil denní nárůst nakažených osob poprvé 17 000. Na začátku ledna 2021 v České republice přibývalo nejvíce nově nakažených na počet obyvatel na světě, což bylo také výsledkem intenzivního testování obyvatelstva. Podle analýzy protilátek v rozsáhlé populační studii provedené vědci z výzkumného centra RECETOX z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně se do března 2021 nakazilo virem SARS-CoV-2 51 procent populace.

K 27. březnu 2023 bylo celkem v České republice testováno 22,12 milionů osob, nakaženo bylo 4,63 milionů osob, zotavilo se 4,58 milionů, zemřelo 42,62 tisíc osob. Ke stejnému dni bylo plně naočkováno 6,48 milionů a částečně naočkováno 494,62 tisíc osob.

Jako historici jsme si vědomi, že je pro nás nutností vypořádat se rovněž s chronologií či tematickými celky, které pandemii COVID 19 rámují, a to jak v domácí, tak mezinárodní perspektivě. Chronologie klíčových událostí pandemie covidu-19 v Česku i ve světě bude koncipována a zpracována interaktivně tak, aby mohla být užitečným nástrojem při vyhledávání nejrůznějších informací pro laickou i odbornou veřejnost, pro pedagogy, žáky i studenty různých typů škol.

Wikipedie

Převzato a redakčně upraveno z Wikipedia.org, heslo: Pandemie Covidu-19 v Česku.