O projektu

Z hlediska soudobých dějin není – od přelomového roku 1989 – v posledních 70 letech závažnější téma, než je éra „covidová“, resp. ,,postcovidová“. Oproti roku 1989 jde však z hlediska globálních dějin 20. a 21. století o mnohem více rezonující potenciální historický mezník. Covidová pandemie je připodobňována k tzv. španělské chřipce a ekonomické důsledky v podobě rostoucí inflace a zadlužování států, které se nyní postupně ukazují, představují zatím jen pouhou část z pomyslného ledovce. Velká část světa je stejně jako před 100 lety vystavena obrovskému synergickém problému. Společnost se ocitá pod tlakem různě zapříčiněných ale souběžně působících krizí – covidové, inflační, environmentální, ideologické, zásobovací i demografické.

Období krizí mívá vedle silně negativních efektů (ztráty na lidských životech, zhroucená ekonomika, chudoba, velký nápor na veřejné a organizačně-správní struktury) i efekt pozitivní (funguje jako nástroj technologických a politických změn, rozšiřuje institucionální rámec podpory základního výzkumu a inovací ve státní i soukromé sféře). Naším záměrem je k výše uvedeným mezinárodním zkušenostem z minulosti přidat současnou perspektivu z výzkumu společenské změny v kontextu České republiky, a to za využití interdisciplinárních kvalitativních i kvantitativních přístupů v širokém záběru napříč vybranými společenskými a humanitními vědami.

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., proto již na jaře 2020 započal se sběrem základních dat (databáze autentických svědectví z doby pandemie) a v dlouhodobém horizontu (2022–2024) koordinuje spolupráci s dalšími pracovišti (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., a Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. ) v rámci interdisciplinárního projektu, který byl finančně podpořen Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. Výstupy z tohoto projektu naleznete právě na těchto webových stránkách, které jsou průběžně aktualizovány a rozšiřovány o další sekce.

Kontakt

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Vlašská 355/9
118 00 Praha 1

e-mail: covid@usd.cas.cz