„Workshop: Covid-19 v paměti české společnosti“

 • 1. května 2024
Workshop: Covid-19 v paměti české společnosti

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., pořádá workshop na téma Covid-19 v paměti české společnosti, který se uskuteční ve čtvrtek 16. května 2024 od 9:30 do 16:00 v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (Flemingovo nám. 542/2, Praha).

Covid-19 byl největší globální událostí od kolapsu východního bloku na konci osmdesátých let. Svět po několik let neřešil v podstatě nic jiného. Zaváděla se nejrůznější opatření a posuzovala jejich výhodnost, šily se roušky, naděje mnohých se upíraly k vakcínám, vznikala spousta konspiračních teorií. Pak se covid-19 ze společenské debaty rázem vytratil. Stal se historií, o které si dnes vyprávíme jako o něčem, co už je pryč. Co nám těch několik let s covidem-19 prozradilo o stavu naší společnosti? Obstáli jsme? A obstála vědecká obec? A jak moc jsme odolní proti dezinformacím?

Ambicí workshopu, který ve spolupráci s Psychologickým ústavem AV ČR, v. v. i., a Sociologickým ústavem AV ČR, v. v. i., pořádá Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., je prodiskutovat základní perspektivy výzkumu „doby covidové“ a poskytnout dílčí odpovědi na shora uvedené otázky.

PROGRAM:

9: 30: Úvodní slovo (Adéla Gjuričová, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)

Blok 1 (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
9:30 – 11:00

 • Jiří Hlaváček
  V první linii: Covid-19 v aktérské reflexi výjezdových posádek zdravotnické záchranné služby
 • Přemysl Houda
  „Já ‚jim‘ nevěřím!“ Co znamená myslet konspiračně?
 • Lenka Krátká
  „Zpátky k rodině“. Proměny mocenských vztahů (fungování rodin) jako důsledek protiepidemických opatření
 • Pavel Mücke
  Reakce na proticovidová opatření a krizový management v časové retrospektivě

Blok 2 (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.)
11:15 – 12:45

 • Martin Spurný
  Vývoj dodržování opatření během pandemie covid-19
 • Aleš Kudrnáč
  Strach, důvěra a dodržování opatření proti šíření onemocnění COVID-19
 • Matouš Pilnáček
   Zohledňování perspektivy druhé názorové strany a politická polarizace
 • Jan Klusáček
  Životní spokojenost před, během a po pandemii COVID-19: Plné zotavení, různé trajektorie

12:45 -13:30: OBĚD


Blok 3 (Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.)
13:30 – 15:00

 • Martina Klicperová, Martin Jelínek, Petr Květon
  Od ankety o rouškách k longitudinálnímu projektu – Dezinformace a typologie mentalit v ČR
 • Miroslav Filip
  Pět věcí, se kterými je dobré počítat při boji s konspiračními teoriemi: Poučení z výzkumu s konspiračně uvažujícími lidmi v době covidové pandemie a po ní
 • Dominik Kovář
  Proč někteří lidé uvažují konspiračně? – Studie s nedůvěřivými a kritickými participanty v době covidové pandemie a ruské invaze na Ukrajinu
 • Eva Dubovská
  „Od covidu už ničemu nevěřím. Bůhví, jak to celé je!“- Narativní analýza rozhovorů s konspirátory

15:15 – 15:45: Závěrečná diskuze

Další aktuality