Protiepidemická opatření EU do monitorovacího režimu

  • 5. května 2023
Protiepidemická opatření EU do monitorovacího režimu

V průběhu švédského předsednictví EU bylo rozhodnuto, že mechanismus společných integrovaných opatření EU pro politickou reakci na krize (IPCR) se změní z plného režimu, na režim monitorovací. Problematikou onemocnění se měl nadále zabývat Výbor EU pro zdravotní bezpečnost a Pracovní skupiny Rady EU pro veřejné zdraví.

Zdroje: