Zmírnění protiepidemických opatření EU vůči cestujícím z Číny

  • 16. února 2023
Zmírnění protiepidemických opatření EU vůči cestujícím z Číny

Země EU se dohodly na dalších koordinovaných opatřeních vůči cestujícím z Číny. V důsledku postupného snížení rizika šíření COVID-19 byla postupně rušena nastolená opatření. Předkládat negativní test provedený před odjezdem mělo být nadále nutné pouze do konce února 2023, režim namátkového testování osob přijíždějících z Číny pak měl trvat jen do poloviny března 2023.

V ČR i navzdory významné přítomnosti viru uvnitř populace již nebyla fakticky vydána žádná epidemická opatření, neboť zároveň díky míře proočkovanosti verze omikron měla podstatně nižší smrtnost.

Zdroje: