Výzkum

Soudobé dějiny

Přehled dosavadních  výstupů k problematice Covid-19 realizovaných Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR. Seznam je průběžně aktualizován.

Studie

Konference

Kvalifikační vysokoškolské práce (supervize)