Výzkum

Soudobé dějiny

Hlavní výzkumná témata: Sběr orálně historických rozhovorů a deníkových záznamů z období pandemie a po něm, aktérská reflexe prožívání pandemie, copingové strategie a vztah jednotlivec, společnost a stát. U zdravotních expertů a politiků „doby covidové“ nechybí ani velmi podrobná analýza jejich veřejných vystoupení.

Přehled dosavadních  výstupů k problematice Covid-19 realizovaných Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR. Seznam je průběžně aktualizován.

Studie

Konference

Kvalifikační vysokoškolské práce (supervize)