Výzkum

Psychologie

Hlavní výzkumná témata: Sběr kvantitativních i kvalitativních dat pro longitudinální výzkum zaměřený na covidové chování a prožívání, ochotu ke complianci občanů s nařízeními, rozmanité sociální faktory jako nedůvěra, předsudky a emoční rozpoložení obyvatelstva během doby covidových restrikcí.

Přehled dosavadních šetření, výzkumů a dalších výstupů k problematice Covid-19 realizovaných Psychologickým ústavem AV ČR. Seznam je průběžně aktualizován.

Studie

  • Barbarin, O. – Khoury, B. – Klicperová-Baker, M. – Gutiérrez, G. – Thompson, A. – Padakannaya, P. – Crowe, S. Psychological science and COVID-19: An agenda for social action. American Journal of Orthopsychiatry. 91(3): 412-422.
  • Brom, C. – Lukavský, J. – Greger, D. – Hannemann, T. – Straková, J. – Švaříček, R. Mandatory Home Education During the COVID-19 Lockdown in the Czech Republic: A Rapid Survey of 1st-9th Graders‘ Parents. Frontiers in Education. 2020, 5(103).
  • Filip, M., Kovář, D., Jalůvková, M., Jakalová, L., Kebrlová, N., Kocyan, J., Látalová, K., Poulová, A., Sochová, I., Uvírová, L., Brtinský, P. (2022). Jak souvisí stres, nedůvěra a nedodržování protiepidemických opatření? – Konstruktivistický pohled na negativní jevy pandemické doby. E-psychologie, 16 (1). DOI: https://doi.org/10.29364/epsy.433.
  • Gutiérrez, G. – Barbarin, O. – Klicperová-Baker M. – Padakannaya P. – Thompson A. – Crowe, S. – Khoury B. A global perspective on psychologists‘ and their organizations‘ response to a world crisis. Interamerican Journal of Psychology. 2021, 55(28): 1713.
  • Grasso, M. – Klicperová-Baker, M. – Koos, S. – Kosyakova, Y. – Petrillo, A. – Vlase, I. The impact of the coronavirus crisis on European societies. What have we learnt and where do we go from here? – Introduction to the COVID volume. European Societies. 2021, 23(1): 2-32.
  • Imhoff, R. – Zimmer, F. – Klein, O. … – Graf, S. et al. Conspiracy mentality and political orientation across 26 countries. Nature Human Behavaiour, 6/2022: 392-403.
  • Švaříček, R. – Straková, J. – Brom, C. – Greger, D. – Hannemann, T. – Lukavský, J. Spolupráce rodiny a školy v době uzavřených základních škol. Studia Paedagogica. 2020, 25(3), 9–41.
  • Žingora, T., Birtel, M. D., Graf, S., Hřebíčková, M., Lacko, D., Rupar, M., Tocik, J., & Voca, Sh. (2021). Change in anti-COVID-19 behavior and prejudice against minorities during the COVID-19 pandemic: Longitudinal evidence from five European countries. Preprint DOI: 10.31234/osf.io/ry7se

Výzkumné a tiskové zprávy

Kvalifikační vysokoškolské práce (supervize)