Výzkum

Sociologie

Přehled dosavadních šetření a výzkumů k problematice Covid-19 realizovaných Sociologickým ústavem AV ČR a Centrem pro výzkum veřejného mínění. Seznam je průběžně aktualizován.

Přehled výzkumných témat: Zájem, obavy, očekávání, hodnocení reakce institucí, připravenost státu, chování veřejnosti a dodržování opatření, média a informace, distanční výuka, Protiepidemický systém (tzv. PES), očkování, dopad na ekonomickou situaci domácností.

Výzkumné zprávy (2023)

Výzkumné zprávy (2022)

Výzkumné zprávy (2021)

Výzkumné zprávy (2020)