Pamětnické reflexe
a události


O databázi

Webová databáze pamětnických reflexí je výsledkem řešení aktivity „Byli jsme před koronou, budeme i po ní… (březen 2020 – současnost)“, která byla finančně podpořena programem „Strategie AV 21: Paměť v digitálním věku“ (Akademie věd České republiky, 2021).

Obsah databáze vychází z orálně-historického výzkumu prožívání pandemie Covid-19, který v březnu 2020 spontánně iniciovali Miroslav Vaněk a Jana Wohlmuth Markupová, a do nějž se zapojili dobrovolníci z řad studentů a absolventů navazujícího magisterského studijního programu Orální historie – soudobé dějiny na Fakultě humanitních studií UK.

Všechny úryvky z rozhovorů a deníků, případně fotografie, uveřejněné na těchto webových stránkách byly anonymizovány a nebyly nijak editovány, není-li uvedeno jinak, a vyjadřují výhradně postoje a názory jednotlivých pamětníků a pamětnic, tj. nejsou stanoviskem řešitele výše zmíněné aktivity. Na tomto webu byly využity pouze některé z pořízených rozhovorů, všechny rozhovory jsou uloženy v Digitálních sbírkách Centra orální historie při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

Na vzniku databáze se podíleli Miroslav Vaněk (návrh výzkumu, tematická analýza deníků), Jana Wohlmuth Markupová (návrh výzkumu, tematická analýza rozhovorů), Jiří Hlaváček (řešitel aktivity, návrh webu, vkládání, kódování a indexování obsahu rozhovorů, deníků a fotografií) a Richard Novotný (design a technické zpracování webu).