„Kulatý stůl: Orální historie v době pandemie“

  • 15. září 2022
Kulatý stůl: Orální historie v době pandemie

Součástí programu XII. sjezdu českých historiků: Profesní setkání historiček a historiků České republiky, který pořádají Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Sdružení historiků ČR – Historický klub 1872 v Ústí nad Labem ve dnech 20.–22. 9. 2022, bude také kulatý stůl s názvem „Orální historie v době pandemie“, kde bude prezentován náš projekt.

Kulatého stolu, který se uskuteční ve středu 21. 9. od 16:00, se zúčastní prof. Miroslav Vaněk, doc. Pavel Mücke, dr. Jiří Hlaváček a dr. Jana Wohlmuth Markupová. Těšíme se na případné setkání!

Další aktuality