Zrušení části opatření soudem

  • 23. dubna 2020
Zrušení části opatření soudem

Slovenská vláda Igora Matoviče vydala opatření umožňující znovu otevření provozoven s výměrou do 300 metru čtverečných, povolující venkovní sporty a také venkovní provoz občerstvení.

 

Městský soud v Praze (ústy předsedy posuzujícího senátu Štěpána Výborného) svým výrokem zrušil část Ministerstvem zdravotnictví zavedených opatření a to se zdůvodněním, že nebyla procedurálně správně přijata podle krizového zákona Vládou ČR.

 

Bylo zahájeno testování reprezentativního vzorku populace ČR na vzniklé protilátky COVID-19, které označují, zdali dotyčný již chorobu prodělal. Testování probíhalo v Praze, Brně a Litoměřicích, následně pak probíhalo také v Olomouci, Litovli a v Uničově.

Zdroje:

  • Timeline of the COVID-19 pandemic. Wikipedia.org https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_COVID-19_pandemic#Worldwide_timelines_by_month_and_year
  • KUBAL, Michal – GIBIŠ, Vojtěch: Pandemie. Praha: Kniha Zlín 2020.
  • KUBAL, Michal – GIBIŠ, Vojtěch: Pandemie. Anatomie krize. Praha: Kniha Zlín 2021.
  • Internetové heslo Průběh pandemie covidu-19 v Česku. Wikipedia.org (online na https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFb%C4%9Bh_pandemie_covidu-19_v_%C4%8Cesku , citováno 29. 4. 2023)
  • Časová osa – opatření Rady EU týkající se onemocnění COVID-19. (online na https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/coronavirus/timeline/ , citováno 29. 4. 2023)
  • Rudolphs no uno, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons