Vláda ČR opět vyhlásila nouzový stav

  • 25. listopadu 2021
Vláda ČR opět vyhlásila nouzový stav

Vláda ČR schválila vyhlášení nouzového stavu od půlnoci následujícího dne s platností na třicet dní. Restaurace a kluby musely opětovně ukončit provoz mezi 22:00 a 5:00h. Hromadné akce mohlo navštívit maximálně 1000 lidí prokazujících se očkovacím certifikátem, či potvrzením o prodělání nemoci. Opět vešel platnost zákaz o konzumaci alkoholu na veřejnosti a v jídelních zónách obchodních center je pak zakázáno konzumovat jídlo. Platit měl začít také zákaz konání adventních trhů s výjimkou prodeje kaprů a vánočních stromků.

Zdroje:

  • Kategorie a téma: Události, Domácí, 2021
  • Tento den:
    Nakažení28592   Vyléčení12858   Úmrtí114
  • Celkem:
    Nakažení2121405   Vyléčení1861243   Úmrtí32824