Varování UNESCO před falešnými zprávami

  • 13. dubna 2020
Varování UNESCO před falešnými zprávami

UNESCO varovalo před celosvětovým šířením zavádějících, falešných zpráv a dezinformací týkajících se nového onemocnění COVID-19 a nazvalo tuto vlnu „globální disinfodemií“ (global disinfodemia).

Zdroje: