Roušky na turistických trasách v Paříži

  • 8. srpna 2020
Roušky na turistických trasách v Paříži

Pařížské úřady oznámili povinnost od 10. 8. nosit ochranu úst a nosu na všech turisticky nejvíce navštěvovaných místech ve městě, jako např. nábřeží Seiny, a kanálu Saint-Martin, na Montmartu, nebo na městských tržnicích.

Zdroje:

  • Timeline of the COVID-19 pandemic. Wikipedia.org https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_COVID-19_pandemic#Worldwide_timelines_by_month_and_year
  • KUBAL, Michal – GIBIŠ, Vojtěch: Pandemie. Praha: Kniha Zlín 2020.
  • KUBAL, Michal – GIBIŠ, Vojtěch: Pandemie. Anatomie krize. Praha: Kniha Zlín 2021.
  • Internetové heslo Průběh pandemie covidu-19 v Česku. Wikipedia.org (online na https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFb%C4%9Bh_pandemie_covidu-19_v_%C4%8Cesku , citováno 29. 4. 2023)
  • Časová osa – opatření Rady EU týkající se onemocnění COVID-19. (online na https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/coronavirus/timeline/ , citováno 29. 4. 2023)
  • Polymagou, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons