První země EU čerpají prostředky post-covidové podpory

  • 13. července 2021
První země EU čerpají prostředky post-covidové podpory

Prvních dvanáct zemí EU může čerpat prostředky z evropského rozpočtu podle Radou EU schválených národních plánů na oživení po pandemii COVID-19 a pro posílení celkové odolnosti zemí. Jedná se o Belgii, Dánsko, Francii, Itálii, Lotyšsko, Lucembursko, Německo, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko a Španělsko.

Zdroje:

  • Kategorie a téma: Události, Domácí, 2021
  • Tento den:
    Nakažení331   Vyléčení165   Úmrtí0
  • Celkem:
    Nakažení1690358   Vyléčení1649488   Úmrtí30496