Přečetla jsem si velmi střízlivý článek na Reflexu. O zachování klidu, jelikož informace a údaje jsou jednostranně ...

  • 22. března 2020

Přečetla jsem si velmi střízlivý článek na Reflexu. O zachování klidu, jelikož informace a údaje jsou jednostranně komunikovány. Ve skutečnosti je nakaženo mnohem více lidí, než se uvádí (to mi dal rozum už před třemi týdny, kdy jsem se začala izolovat od společnosti), tím pádem poměrově méně závažně nemocných. Autor článku kritizoval drastická opatření, která budou mít za následek devastaci ekonomiky, a to především kvůli hysterii politiků. Že v číslech o úmrtích pacientů jsou i ty, kteří by zemřeli úplně stejně na normální chřipku. Přemýšlím jen, jestli to bez drastických opatření jde. Spousta starších nebo chronicky nemocných by mohlo po nakažení zemřít, ale po chřipce třeba ne, kdo má tato čísla, fakta k dispozici?