Nové epidemické zásady cestování zemí EU

  • 25. ledna 2022
Nové epidemické zásady cestování zemí EU

Rada přijala nové doporučení týkající se cestovních omezení v souvislosti s COVID-19, které mělo napomoci obnovit režim co nejvolnějšího cestování. Vzhledem k vysoké míře proočkovanosti proti COVID-19 v zemí EU pak měl být pro cestování určující zdravotní stav dané osoby (a její individuální digitální certifikát) a nikoliv epidemiologická situace v zemi, odkud přijížděl, či kam mířil (s výjimkou oblastí označených za vysoce rizikové).

Zdroje: