Návrat nejmladších žáků na základní školy

  • 18. listopadu 2020
Návrat nejmladších žáků na základní školy

Začalo platit omezení počtu osob v obchodech, kdy jedna osoba musela disponovat minimálně 15 m². Do prezenční výuky se vrátili žáci 1. a 2. tříd základních škol, zrušeny však byly hodiny tělesné výchovy a zpěvu.

Zdroje:

  • Kategorie a téma: Události, Domácí, 2020
  • Tento den:
    Nakažení5571   Vyléčení3278   Úmrtí155
  • Celkem:
    Nakažení477324   Vyléčení405894   Úmrtí7106