Mně se pracovně vybaví, že ze dne na den jsme tady připravili nový systém. Nevěděli jsme, jestli bude fungovat, nebo ...

  • 3. června 2020

Mně se pracovně vybaví, že ze dne na den jsme tady připravili nový systém. Nevěděli jsme, jestli bude fungovat, nebo nebude fungovat. Systém služeb editorů, moderátorů, všech ostatních, kdy jsem zaznamenal docela velkou vlnu nespokojenosti, možná taky pramenící z té nejistoty, o které jsem mluvil na začátku, jak to bude, jestli to bude fungovat, jestli to je skutečně nezbytný, jestli tyhle v uvozovkách drastický – relativně k tomu, jak to tady funguje jinak – opatření jsou opodstatněný. Jsem rád, že můžeme po několika měsících říct, že jsou opodstatněný, že dávaly smysl a že kdyby bejvalo tehdy něco stalo, tak by to byl systém, kterej by umožnil to, aby ta televize fungovala nadále. My jsme to také nevěděli. Mám jednu obrovskou výhodu, možná oproti i kolegům, že jsem v pravidelném kontaktu, a to jsem byl už předtím, s kolegy ze zahraničních televizí, jsme nadále v kontaktu a budeme v kontaktu, na podobné úrovni jako já – lidé ze zpravodajství, někdy jsou tam šéfredaktoři, zástupci šéfredaktora, někdy třeba jenom vedoucí jednotlivých rubrik, ale lidé, kteří mají přehled o tom, jak v těch televizích to funguje. Všichni jsme se vlastně na začátku nezávisle na sobě, a pak jsme si to potvrdili navzájem, myslím, rozhodli správně. Utáhli jsme kohouty, udělali jsme úplně jiný systém. Já jsem nebyl autorem toho systému u nás, to si nepřivlastňuju.

Došli jsme navzájem k závěru, že tohle bylo správné, že to asi jinak nešlo. Ten systém v každé televizi byl trošku jiný, ale v podstatě vlastně stejný. Tohle kolektivní ujišťování v pátek večer, kdy se vždycky scházíme na videokonferencích, nás navzájem posilovalo, aniž bychom si to explicitně říkali. Někdy jsme si to možná i řekli. To, že BBC dělá něco velmi podobně jako my, aniž bychom si navzájem říkali, jak jsme k tomu dospěli, že ukrajinská televize se inspiruje námi, že Italové, kteří zažili úplně neskutečnou situaci ve srovnání s námi, a třeba Španělé a Francouzi dospěli k podobným závěrům stejně jako Rakušané, to vlastně bylo velmi ujišťující, abych tak řekl. Pomohlo nám to dostat se přes tu nejhorší krizi, právě proto, jak jsem řekl, že na začátku jsme čelili docela vlně nesouhlasu.