Média tradiční reagovala poměrně rychle a přiměřeně, zvýšil se význam i sledovanost. Ještě rychleji a emotivněji ...

  • 8. března 2022

Média tradiční reagovala poměrně rychle a přiměřeně, zvýšil se význam i sledovanost. Ještě rychleji a emotivněji reagovaly sociální sítě s množstvím falešných zpráv a komentářů, což podporovalo zmatenost a nejistotu veřejnosti. Podporovala to i protichůdná vyjádření různých vědeckých kapacit, protože lidé preferují jednoznačné závěry a není pro ně běžná odborná diskuze s obvyklou růzností názorů.