Další vlna rozvolnění v ČR

  • 27. dubna 2020
Další vlna rozvolnění v ČR

Norská vláda nechala znovu otevřít první stupně základní školy pro děti od šesti do deseti let, která se tak vrátili do prezenční výuky po šesti týdnech distančního vyučování. Byla povolena výuka pouze s dodržováním protiepidemických opatření ve skupinách po 15 dětech ve třídě.

 

V ČR vešla v platnost vládní nařízení, které v druhé vlně rozvolňují protiepidemická omezení. Znovu dostaly možnost otevřít a obnovit činnost provozovny s výměrou do 200 metrů čtverečných. Řada provozovatelů však využila vágní definice v nařízení ministerstva zdravotnictví, které stanovilo, že velikost prodejní plochy může být ve stávající a velkostí větší provozovně pouze ohraničena vytyčením za pomoci bezpečnostní pásky. V praxi tak opětovně zahájila provoz i celá řada provozoven výměrou větší, než bylo opatřením původně stanoveno. Rozvolnění týkající se škol a oblasti sociálních služeb byla rozplánována až do konce června.

Zdroje:

  • Timeline of the COVID-19 pandemic. Wikipedia.org https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_COVID-19_pandemic#Worldwide_timelines_by_month_and_year
  • KUBAL, Michal – GIBIŠ, Vojtěch: Pandemie. Praha: Kniha Zlín 2020.
  • KUBAL, Michal – GIBIŠ, Vojtěch: Pandemie. Anatomie krize. Praha: Kniha Zlín 2021.
  • Internetové heslo Průběh pandemie covidu-19 v Česku. Wikipedia.org (online na https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFb%C4%9Bh_pandemie_covidu-19_v_%C4%8Cesku , citováno 29. 4. 2023)
  • Časová osa – opatření Rady EU týkající se onemocnění COVID-19. (online na https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/coronavirus/timeline/ , citováno 29. 4. 2023)
  • VELKEJ LED, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons