Byla sobota normální víkend, který ale znamenal mnoho. Ráno jsem vstal a na společné skupině vedoucích jsem si přečetl ...

  • 14. března 2020

Byla sobota normální víkend, který ale znamenal mnoho. Ráno jsem vstal a na společné skupině vedoucích jsem si přečetl rozkaz policejního prezidenta, kde se mimo jiné psalo něco ve smyslu, že policejní prezident zakazuje pokynem veškeré neodkladné úkony a v zaměstnání je potřeba, aby se zabezpečil základní chod a nejlépe rozdělit pracovníky na 2 až 3 skupiny. Byl to asi první velký impulz, kdy bylo vidět, že je to opravdu pravda a nejen zlý sen. Celou sobotu jsem řešil s ostatními vedoucími, co s tím…v pondělí měla do práce přijít pouze 1/3 mých podřízených včetně mě.