Znovu COVID omezení v Belgii

  • 27. července 2020
Znovu COVID omezení v Belgii

Belgická premiérka Sophie Wilmesová oznámila zpřísnění covidových omezení od 29. 7. Společenský kontakt byl povolen namísto patnácti pouze pěti osobám a byla doporučována práce z domova. V postižených obcích byly zakázány všechny kulturní akce a obecně se pak venkovní akce se mohly uskutečnit s účastí maximálně dvě stě osob, ve vnitřních prostorách pak pouze jednoho sta osob.

Vláda ČR zřídila Radu vlády pro zdravotní rizika, která měla jako hlavní orgán čelit dalším vlnám epidemie COVID-19. DO jejího čela se postavil premiér Andrej Babiš.

Zdroje:

  • Timeline of the COVID-19 pandemic. Wikipedia.org https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_COVID-19_pandemic#Worldwide_timelines_by_month_and_year
  • KUBAL, Michal – GIBIŠ, Vojtěch: Pandemie. Praha: Kniha Zlín 2020.
  • KUBAL, Michal – GIBIŠ, Vojtěch: Pandemie. Anatomie krize. Praha: Kniha Zlín 2021.
  • Internetové heslo Průběh pandemie covidu-19 v Česku. Wikipedia.org (online na https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFb%C4%9Bh_pandemie_covidu-19_v_%C4%8Cesku , citováno 29. 4. 2023)
  • Časová osa – opatření Rady EU týkající se onemocnění COVID-19. (online na https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/coronavirus/timeline/ , citováno 29. 4. 2023)
  • Trougnouf (Benoit Brummer), CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons