Zařazení do pracovního procesu vzhledem k mému ročníku narození nepadá v úvahu, ale mám zkušenosti z rodiny. Přechod na ...

  • 8. března 2022

Zařazení do pracovního procesu vzhledem k mému ročníku narození nepadá v úvahu, ale mám zkušenosti z rodiny. Přechod na home office zvýšil svobodu rozhodování v rozvržení pracovního dne i pohodlí k jeho výkonu, ale reálně zvýšil i odpovědnost všech aktérů, řadových pracovníků i jejich nadřízených- ti museli lépe formulovat úkoly i jejich kontrolu. Práce se stala částečně příjemnější, pokud k ní byly vytvořeny dobré podmínky, ale vyžadovala i zvýšenou intenzitu. Kdo byl schopen se nárokům přizpůsobit a nevadila mu ztráta zejména neformálních sociálních kontaktů, bude chtít podobný systém zachovat, ostatně řada institucí už kombinuje práci z domova s účastí na pracovištích. Se školou to je různé podle vzdělávacího stupně, i když mě u studenta vysoké školy pobavil zápočet z gymnastiky přes obrazovku. Ztráta pracovních návyků způsobila u některých jedinců obtíže při pozdějším návratu do normálního pracovního života, u jiných ztrátu práce a nezbytnost uživit se mimo původní profesi, což se mohlo ukázat i jako smysluplné. Došlo i k jistému napětí mezi typy pracovního zařazení, možnost pracovat z domova se těm, kdo jsou připoutáni k pracovnímu místu, mohla zdát výhodná až přehnaně. Rozhodně došlo u mnoha lidí k zvýšenému ovládání a vybavení technologickými prostředky.