Výzkumy

Sociologie

Přehled dosavadních šetření a výzkumů k problematice Covid-19 realizovaných Sociologickým ústavem AV ČR a Centrem pro výzkum veřejného mínění. Seznam je průběžně aktualizován.

Výzkumné zprávy (2021)

Výzkumné zprávy (2020)