Vycházení jen se zakrytými ústy a nosem

  • 19. března 2020
Vycházení jen se zakrytými ústy a nosem

Obyvatelům ČR bylo nařízeno vycházet mimo místo svého bydliště pouze se zakrytými ústy a nosem a to za pomoci roušky, šátku či jiné pokrývky.

Zdroje: