Vládní opatření odrážela neobvyklost a nezkušenost se zcela novou situací, takže byla zmatená, přijatá rozhodnutí byla ...

  • 8. března 2022

Vládní opatření odrážela neobvyklost a nezkušenost se zcela novou situací, takže byla zmatená, přijatá rozhodnutí byla i v krátkém časovém úseku často měněná nejen obsahem, ale i jejich interprety, odborníky i politiky. Chyběla obecně respektovaná osobnost, jejíž vystoupení by většina veřejnosti přijala a také srozumitelné a přesvědčivé vysvětlení přijímaných rozhodnutí. Ta ostatně mnohdy postrádala nadhled a logiku.