Schválen post-covidový rozpočet EU na léta 2021-2027

  • 17. prosince 2020
Schválen post-covidový rozpočet EU na léta 2021-2027

Radou EU byl schválen dlouhodobý rozpočet na léta 2021-2027, kam byly zakomponovány investice na oživení post-covidových ekonomik a společností a to v bezprecedentní výši 1,8 bilionu eur. Po zkušenostech s covidovou krizí 5,1 miliardy eur pak mělo být věnováno přímo na zdravotnické otázky.

Zdroje:

  • Timeline of the COVID-19 pandemic. Wikipedia.org https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_COVID-19_pandemic#Worldwide_timelines_by_month_and_year
  • KUBAL, Michal – GIBIŠ, Vojtěch: Pandemie. Praha: Kniha Zlín 2020.
  • KUBAL, Michal – GIBIŠ, Vojtěch: Pandemie. Anatomie krize. Praha: Kniha Zlín 2021.
  • Internetové heslo Průběh pandemie covidu-19 v Česku. Wikipedia.org (online na https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFb%C4%9Bh_pandemie_covidu-19_v_%C4%8Cesku , citováno 29. 4. 2023)
  • Časová osa – opatření Rady EU týkající se onemocnění COVID-19. (online na https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/coronavirus/timeline/ , citováno 29. 4. 2023)
  • https://www.consilium.europa.eu/cs/infographics/mff2021-2027-ngeu-final/