Rodinu přinutil covid být v intenzivním kontaktu, uzavřel je v bytech s následnou variantou sblížení nebo naopak ...

  • 8. března 2022

Rodinu přinutil covid být v intenzivním kontaktu, uzavřel je v bytech s následnou variantou sblížení nebo naopak nárůstu napětí. V mém případě došlo k zvýšení péče nejen u nejbližšího okolí, ale zájem o mě projevil i širší okruh prasynovců a praneteří, s kterými nejsem v pravidelném kontaktu – takže zvýšená solidarita. Nemoc a dokonce smrt se doktla v několika případech rodiny i okruhu blízkých přátel.