Otevřeny restaurační zahrádky

  • 17. května 2021
Otevřeny restaurační zahrádky

V ČR bylo vládou povoleno otevřít přízahrádky hospod a restaurací, přičemž u jednoho stolu mohli sedět maximálně čtyři lidé (s výjimkou členů jedné domácnosti). Zákazníci se museli prokázat negativním testem, nebo potvrzením o očkování. Byl také znovu povoleny hromadné akce s účastí do 700 osob s nutností prokázat bezinfekčnost či očkování. Opět byly povoleny návštěvy v nemocnicích a domovech pro seniory.

Zdroje:

  • Kategorie a téma: Události, Domácí, 2021
  • Tento den:
    Nakažení1165   Vyléčení2914   Úmrtí23
  • Celkem:
    Nakažení1674285   Vyléčení1619043   Úmrtí30252