Nakupování pro mě nebylo významný faktor, ostatně bylo plynulé a počáteční panický zásobovací nával části populace ...

  • 8. března 2022

Nakupování pro mě nebylo významný faktor, ostatně bylo plynulé a počáteční panický zásobovací nával části populace trval jen krátce. Hodně zkrácené možnosti v první fázi ukázaly, že lidé dokáží omezit konzumační návyky, načas a nuceně ztratily prioritu i u jedinců, u kterých za normálních okolností byly důležité. Někde dočasně, jinde asi jako přijatý trend, protože ani po normalizaci situace se nekonal očekávaný dramatický nárůst spotřeby. Svou úlohu v tom sehrály i v mém případě e-shopy, což znamenalo i u starších generací zvýšení technologických dovedností. Naopak jako poněkud diskriminační se mně zdálo být rozhodnutí o vyhrazených nákupních hodinách pro seniory – obecně i vymezením ranních hodin, předpokládala se pravděpodobně stařecká nespavost.