Já si myslím, že ta policie byla docela koordinovaná, nebyly tam žádný, za mě aspoň žádný prostě jako přehmaty, nebo že ...

  • 15. října 2020

Já si myslím, že ta policie byla docela koordinovaná, nebyly tam žádný, za mě aspoň žádný prostě jako přehmaty, nebo že by to bylo, …musím najít to správný slovo, prostě nějaký jako hektický, nebo. Prostě nastavili se ty týmy A, B, což si myslím to je to funguje úplně taky pěkně. I jsem docela spokojenej, že nám byli schopni zajistit ochranný pomůcky, což prostě ze začátku, kdy i zdravotníci měli problém, tak my jsme prostě měli dostatek těchhle těch respirátorů, obleky, ochranné brýle, rukavice a tak dále, takže jako za mě na policii já jsem, jako jsem hrdej na to, že ta policie takhle zafungovala, jako když vemu taková věc „Korona chalenge“ prostě kterou tady vymysleli jako český policajti, nebo ji zavedli, tak to mi přišlo úplně jako super jo. Jsou to takový ty, ale beru to i pozitivně, že nás musejí potom vnímat i ty lidi jako, no že to není jenom represivní složka, ale že jsme tady od toho, aby jsme těm lidem pomohli, takže tady ta situace to docela i posílila a vím, že i se zvedlo prostě mínění o policii v tom kladným slova smyslu. Takže já jsem jako rád za to, jak to ta policie zvládla.