Cestování bylo v první fázi omezené až drasticky, osobní zkušenost mám s nemožností vyjet mimo Prahu na chalupu, ale to ...

  • 8. března 2022

Cestování bylo v první fázi omezené až drasticky, osobní zkušenost mám s nemožností vyjet mimo Prahu na chalupu, ale to bylo pak nahrazeno u některých členů rodiny dlouhodobým pobytem na venkově v rámci home office. U příslušníků rodiny došlo k nezbytnosti změn a přesunů v zajištěných zahraničních cestách, ale zároveň i k přesunu zájmu na Česko a blízké evropské okolí. Depresivně jsem cítila naprostou ztrátu zahraničních návštěvníků, procházky kolem Hradu a na Malé Straně působily opuštěností a zavřenými obchody až apokalypticky. Zároveň jsem si uvědomila nadbytečnost mnoha zařízení a naivitu představ o stálém růstu a lukrativnosti turistického ruchu.