„Pamětní medaile UK pro Miroslava Vaňka“

  • 27. ledna 2022
Pamětní medaile UK pro Miroslava Vaňka

Vedoucí řešitelského týmu našeho projektu ,,Výzkum doby covidové a postcovidové“ prof. Miroslav Vaněk obdržel na zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy dne 27. 1. 2022 stříbrnou pamětní medaili UK za významné dílo v oboru soudobých dějin a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově. Srdečně blahopřejeme!

Další aktuality