A vůbec teda otázka těch uzavřených hranic a toho vlastně... možná jsi o tom tak trochu jako mluvila, vlastně o omezení ...

  • 8. května 2020

A vůbec teda otázka těch uzavřených hranic a toho vlastně… možná jsi o tom tak trochu jako mluvila, vlastně o omezení naší svobody nebo jak to říct, tak uvědomila sis ještě něco jako o tomhle třeba, co se týče…

Na jednu stranu jako neříkám takhle, že jako nesouhlasím s tím, že jako samozřejmě všichni lidi můžou cestovat, jsou teďka ty letadla a tady to všechno, co před, nevím, plácnu, 50 lety, 100 lety jakoby nebyla takováhle doprava nebo teďko všichni můžou prostě všude. A myslím si, že tady tohle byl základ toho, jak to vlastně vypuklo, jo? Že v Číně už o tom všichni věděli, tam jim potom nastal ten Čínský rok, všichni z celého světa se tam sjeli, všichni se nakazili a potom to v podstatě roztáhli po celém světě, že jo? Což si myslím jako, že upřímně na jednu stranu jako takové to omezování těch cizinců a tady tohle to, měli by nad tím přemýšlet.

Nebo jak se dováží hromada věcí z Číny, jak si tam odtud všichni objednávají ty věci a tady tohle to. Možná by jim to mohlo jakoby pomoct nad tím zapřemýšlet, jestli je to dobře, jo? Že když si vezmeš, tak předtím jsme byli taky jako stát, který měl všechno. Potom to najednou všechno rozprodali, všechno se začlo dovážet, tady tohle to. A potom z toho vznikají takovéhle věci.